wadlopen bedrijfsuitje eten uit de zee rondrit waddenproducten Belgische trekpaarden bijenstal vriendenuitje waddeninfocentrum zwerftocht imkerij Zoutkamperlaag tocht met boerenwagen wadpieren en andere dieren dagbesteding in de natuur home

Een kleine geschiedenis van Oan ´e dyk
Door Harm Jan Wilbrink
Voorgeschiedenis
In januari 2007 kwamen Anshin Schröder en ik in Paesens-Moddergat wonen met het idee om activiteiten te organiseren die aansluiten op de natuur en de geschiedenis van de dorpen en het Waddengebied. Anshin was en is zenleraar en ik was sinds we in mijn kindertijd iedere grote vakantie naar Texel gingen geïnteresserd in de natuur en het Waddengebied. Na enkele passievolle tienerjaren bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie ging ik studeren en werd mede-oprichter van sociaal-culturele vereniging Eureka in Zwolle, een organisatie die altijd nog bestaat. Daarna kreeg ik belangstelling voor oude kerken en organiseerde enkele jaren concertseries en zette me in om kerkgebouwen voor de samenleving te behouden.

Themaweekenden en wadlopen
In de winter van 2006-2007 werden de eerste themaweekenden georganiseerd, o.a. rond gregoriaans zingen en poëzievoordracht. Al snel begonnen we ons af te vragen of je op het wad bij Paesens-Moddergat ook kon wadlopen. Dat was hier nooit gedaan in georganiseerd verband. Iemand uit het dorp zei dat je best naar de vaargeul kon lopen (wat officieel verboden is, maar dat wisten we nog niet). We besloten uit te zoeken wanneer het laagwater was en gingen iets vroeger weg, uitgerust met een kompas en een mobieltje. Ik vond het zo indrukwekkend om tussen de eilanden in een niemandsland te zijn, waar alleen af en toe een zeehond of een garnalenschip langskomt, dat ik bij terugkomst meteen heb gegoogled op 'wadlopen'. Ik las dat het niet zomaar mocht, maar dat je gids moest worden. Voor mij was vanaf dat moment maar een ding van belang: hoe word ik gids?

Zonder winstoogmerk
We hebben alle wadlooporganisaties aangeschreven en kregen al snel positief antwoord bij Wadloopcentrum Pieterburen. We konden daar een opleiding volgen. Alleen werd er wel gevraagd dat we niet commercieel voor onszelf aan het werk zouden gaan, wat we logisch vonden, want we hebben onze hele opleiding gratis gekregen bij deze organisatie. Hier kwam bij dat we in dezelfde tijd ons oog lieten vallen op een prachtig pand aan de zeedijk dat al enkele jaren leegstond. Omdat ik lid geworden was van de plaatselijke kerk kreeg ik al snel een uitnodiging voor een vergadering met als onderwerp de verkoop van het lokaal. Ik had al bedacht dat ik achter het net had gevist, maar ging toch naar de avond toe. Ik vertelde dat mijn vriendin en ik graag het pandje zouden willen huren en dat werd terstond aangenomen!

Omdat we samenwerken met de kerk en met vrijwilligersorganisaties was het voor ons uitgesloten dat we een commercieel bedrijf zouden worden. Bovendien wilden we dat niet. We hebben daarom onze statuten zo ingericht dat we geschikt zijn voor een ANBI-status, een algemeen nut beogende instelling. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de stichting geen winst mag maken om dat uit te keren aan personen. Sindsdien hebben we onze medewerkers een medewerkersvergoeding gegeven, of freelance opdrachten of delen in winst. Als we er ooit mee op zouden houden moeten de bezittingen geschonken worden aan een soortgelijke ideële instelling. 

In deze beginperiode kregen we een bijdrage voor de provincie Fryslân in het kader van bezinningtoerisme. Enkele jaren lang zijn we nog doorgegaan met de combinatie van natuuractiviteiten en 'bezinningsactiviteiten', maar uiteindelijk bleven het wadlopen, de waddenexcursies, de rondritten met Belgische trekpaarden en de imkerij over.

Anshin is in de loop van de tijd steeds actiever geworden met haar eigen onderneming, een zencentrum in Leeuwarden. Daarom heeft zij haar huis te koop gezet en wil een pand in de stad aanschaffen. Wel blijft ze betrokken bij de stichting, o.a. als wadloopgids en als menner van paard en wagen.

Ondertussen zijn de activiteiten jaarlijks gegroeid. Ons handelsmerk is dat we veel kleine activiteiten hebben, gezinnen, vriendengroepen e.d. Dagelijks staan er wadlooptochten, waddenexcursies en rondritten op het programma. Daarom zijn er op drukke dagen veel personen in de weer om de activiteiten in goede banen te leiden. Medewerkers voor het eten, gidsen en mensen die het leuk vinden om met paarden om te gaan.

Oan 'e dyk is nu veel te groot geworden voor de twee mensen die eraan begonnen. Daarom is het nu zaak om de organisatie ook bestuurlijk uit te breiden. Zelf wil ik vanaf nu mij graag zoveel mogelijk op de werkvloer richten: activiteiten organiseren, publiciteit verzorgen en tochten lopen en mennen.

Adviesgroep
Er is een gesprek met een groep mensen ontstaan die een 'adviesgroep' is gaan vormen. Deze adviesgroep heeft als taak om het bestuur uit te breiden en zo meer maatschappelijk draagvlak tot uitdrukking te brengen. Centrale personen in dit overleg zijn Henk Pilat van Waddengoud en Bianca Wamelink van Bed & Breakfast Binneninn. Vanuit het huidige bestuur en de adviesgroep wordt op korte termijn een nieuw bestuur geformeerd.

Informatie

Stichting Oan 'e dyk
06-46633989
E-mail: info@oanedyk.nlHOME